Thư điện tử

Bảng quảng cáo

Đăng ký tín chỉ

Bảng quảng cáo

eLearning

Bảng quảng cáo

BỘ MÔN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN ĐẤT

1. Giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của Bộ Môn

Bộ môn Quản lý TN đất được thành lập từ ngày 8/11/2005, đảm nhận giảng dạy các môn học chuyên ngành của ngành Quản lý đất đai hệ Cao đẳng và Đại học. Từ khi  mới thành lập, BM chỉ có 5 giáo viên, trong đó chỉ có 1 Thạc sĩ GVC, còn lại là kỹ sư.

Hiện nay Bộ môn có 8 giáo viên và 01 kỹ thuật viên, gồm 07 thạc sĩ và 02 kỹ sư , trong đó có 01 thạc sĩ đang nghiên cứu sinh nước ngoài.

2. Đội ngũ cán bộ:


* Giáo viên:

1. Ths,GVC Nguyễn Kim Phụng- Trưởng Bộ Môn

2. Ths. Nguyễn xuân Vững- Phó Bộ Môn

3. Ths. Đặng thị Thúy Kiều

4. Ths. Nguyễn Trung Tá

5. Ths. Vũ Hải Nam

6. Ths. Đỗ Tiến Thuấn

7. Ths. Nguyễn Thị Ngọc Quyên

8. Kỹ sư Nguyễn Thúy Cường

- Kỹ thuật viên:

9. Kỹ sư Nguyễn Thị Hằng

3. Hoạt động đào tạo

Bộ môn đảm nhận giảng dạy các môn học chuyên ngành của ngành Quản lý đất đai, gồm các lĩnh vực: Trắc địa, quản lý nhà nước về đất đai, tin học thành lập bản đồ và phục vụ quản lý đất đai, định giá đất và bất động sản,……cho sinh viên ngành quản lý đất đai hệ đại học (chính quy và vừa làm vừa học), và hệ cao đẳng. Ngoài ra còn đảm nhận một số môn học của ngành Khoa học Cây trồng, Bảo vệ thực vật, Lâm sinh.

Hoàn thành thực tập giáo trình các môn học, kết hợp các đợt thực tập giáo trình giúp cơ sở thực hiện hoạt động về quản lý nhà nước về đất đai.

4. Hoạt động nghiên cứu khoa học

Bộ môn tham gia nghiên cứu khoa học và hướng dẫn sinh viên thực hiện luận văn, chuyên đề tốt nghiệp cuối khóa của ngành Quản lý đất đai hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học.

Các giảng viên đã chủ trì các đề tài thuộc dự án diễn đàn nghiên cứu vùng cao Việt nam (02 đề tài), tham gia dự án FLICTH, và chủ trì các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở (12 đề tài), hướng dẫn sinh viên thực hiện các đề nghiên cứu khoa học (3 đề tài) và nhiều đề tài khác.

Tham gia kết hợp với các đơn vị cơ sở thực hiện các hoạt động:

- Xây dựng bản đồ phục vụ quản lý đất đai tại một số Nông Lâm trường thuộc Đắk Lắk  , Đắk Nông.

- Đánh giá tác động môi trường phục vụ công tác di dân tại Ea Sóup, ĐắkLắk

- Tham gia xây dựng quy hoạch nông thôn mới….tại một số xã thuộc tỉnh Gia Lai.

5. Hướng phát triển trong thời gian tới:

Đội ngũ cán bộ

Đến năm 2012, 100% giảng viên trong Bộ môn là Thạc sĩ. Một số giảng viên đủ tiêu chí  dự thi nâng ngạch giảng viên chính.

Thực hiện đào tạo tiến sĩ theo quy hoạch của các giai đoạn đã đăng ký với Nhà trường. Cụ thể:

- Giai đoạn 2011-2012: 02 giảng viên thực hiện NCS.

- Giai đoạn 2013-2015: 02 giảng viên thực hiện NCS.

- Giai đoạn sau 2015: 02 giảng viên thực hiện NCS.

- Năm 2013 Bộ môn sẽ có 01 tiến sỹ.