Thư điện tử

Bảng quảng cáo

Đăng ký tín chỉ

Bảng quảng cáo

eLearning

Bảng quảng cáo
Cán bộ công đoàn thăm quan học hỏi, trao đổi kinh nghiệm...
Thứ ba, 28 Tháng 6 2011 03:13

Thực hiện Quyết định số 708/QĐ-ĐHTN-TCCB, ngày 6/6/2011, v/v cử đoàn cán bộ công đoàn đi học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và thăm quan du lịch của Hiệu trưởng; từ ngày 15 đến ngày 24/6/2011, BCHCĐ Trường đã tổ chức đoàn cán bộ công đoàn gồm 15 đồng chí do Thạc sỹ Y Tru Aliô, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường làm trưởng đoàn đã tham gia các hoạt động giao lưu giữa Công đoàn Trường ĐHTN với Công đoàn Viện Thú y, với Công đoàn Đại học Thái Nguyên và Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam.


Trần Khải